Activiteiten Stichting JAM

Stichting JAM
Amsteldijk 126 huis
1078 RS Amsterdam
Telefoon (020) 6220183
info@stichtingjam.nl  
Stichting JAM

Organisatie voor culturele participatie.

Stichting JAM stelt zich ten doel culturele participatie te bevorderen en initieert, stimuleert, coördineert en organiseert activiteiten en projecten op het terrein van Kunst en Cultuur.

Stichting JAM is een zelfstandige culturele organisatie die zich met name richt op de bewoners van Amsterdam en omgeving.

Stichting JAM levert al ruim vijftig jaar een uitgebreid en steeds vernieuwend aanbod.

Stichting JAM werkt succesvol samen met particuliere organisaties en (semi-)overheidsinstellingen.

Kunstschooldag[en]

Op donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart 2017 vond voor de 30e keer het evenement Kunstschooldag[en] plaats.

Kunstschooldag[en] is de jaarlijkse kunstmanifestatie voor ruim 6.000 8e-groepers uit het basisonderwijs, afkomstig van scholen in en rondom Amsterdam.

Evenals in de voorgaande jaren is ook in 2017 Kunstschooldag[en] uitgespreid over twee dagen.

Tijdens Kunstschooldag[en] bezoeken de kinderen en hun leerkrachten/begeleiders op één dag drie verschillende kunstdisciplines in drie verschillende kunstinstellingen.

Mede dankzij vele Amsterdamse kunstinstellingen kunnen we Kunstschooldag[en] organiseren.

In 2018 valt Kunstschooldag[en] op donderdag 22 en vrijdag 23 maart.

www.kunstschooldag.nl
Ouderensongfestival

Hét Songfestival voor alle 55-plussers, die willen zingen en optreden, begeleid door een professioneel live-orkest, voor een groot publiek.

De voorrondes vinden plaats in heel Nederland. Op de voorrondes volgen twee halve finales en uiteindelijk het hoogtepunt, de Grande Finale in het DeLaMar Theater te Amsterdam.

Doe mee!  
www.ouderensongfestival.nl

Uit in Noord

UIT IN NOORD tijdens schoolvakanties

Stichting JAM organiseert regelmatig familievoorstellingen in Amsterdam-Noord. Deze vinden meestal plaats in de schoolvakanties.

Zie voor meer informatie www.uitinnoord.nl
Jeugd en Muziek

Jeugd en Muziek Holland maakt deel uit van het wereldwijde netwerk Jeunesses Musicales International, JMI, waaraan meer dan 45 landen zijn aangesloten.
JMI stelt zich ten doel uiteenlopende culturele activiteiten speciaal voor jonge musici en jong publiek te ontwikkelen. Zo vinden er jaarlijks festivals plaats, worden er zomerprogramma's aangeboden en cursussen en concerten georganiseerd.

Een voorbeeld van een groot Nederlands evenement onder de noemer van JMI was The Big Bang in de Heineken Music Hall te Amsterdam op 24 november 2008.
JAM / MatchPoint Cultuureducatie

Project dat vraag en aanbod van kunsteducatie en amateurkunst in het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost bijeenbrengt.

Samen met scholen voor het voortgezet onderwijs, basisscholen kunstinstellingen, sociaal cultureel werk en diverse groeperingen is sinds het schooljaar 1998/1999 een groot aantal activiteiten opgezet en uitgevoerd.

www.stichtingjam.nl/MatchPointZo
Amsterdam Urban Dance Company

Amsterdam Urban Dance Company is een structureel samenwerkingsverband tussen PACT+ DANS van het ROC van Amsterdam, een aantal jonge dansgezelschappen en Stichting JAM.

www.amsterdamurbandance.nl
Noorderparkfestival

Het Noorderparkfestival vond in 2011 plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september.

Een festival voor jong en oud, meisjes en jongens, vrouwen en mannen.

Zowel in het Florapark als in het Volewijkspark. Kortom het Noorderpark In Amsterdam Noord.

De officiële opening van het festival was op zaterdagavond 10 september met spectaculair vuurwerk en aansluitend een muzikaal festijn op twee podia.

Op zondag 11 september waren er op diverse podia optredens. Swingen op wereldmuziek of meezingen met Amsterdamse smartlappen. Ook voor de kinderen was er van alles te beleven, met onder andere optredens in het Magic Circus en vele andere acts.Jongeren met Ambitie

De tentoonstelling ‘Jongeren met Ambitie’, met foto’s van Simone Henken, was in juni 2008 te zien in het Stadhuis van Amsterdam, tegenover de kassa's van het Muziektheater. De expositie werd feestelijk geopend door de toenmalige wethouder Kunst en Cultuur Carolien Gehrels.

Jongeren met Ambitie is een foto-/taal-project met het Augustinus College en de Kingmaschool uit Amsterdam Zuidoost ZO in samenwerking met Stichting Beeldvoorziening en Stichting JAM/Matchpoint Zuidoost. Simone Henken maakte vijfentwintig portretten van leerlingen van het Augustinus College en de Kingmaschool ZO. Jongeren met Ambitie gaat over jongeren uit Amsterdam Zuidoost met ambities. In combinatie met de beroepen die deze jongeren ambiëren zijn in de les Nederlands pakkende oneliners bedacht. Deze ‘prikkelende’ teksten zijn samengevoegd met de kleurige en positieve portretten. De tegenstelling creëert een spanningsveld waarbij de toeschouwer soms op onverwachte en humorvolle wijze op het verkeerde been wordt gezet.

Een aantal portretten zijn op Boomerang kaarten uitgebracht en zijn te vinden in culturele instellingen.    

Informatie: www.beeldvoorziening.nl en www.stichtingjam.nl
Fotografie: www.simonehenken.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Gemeente Amsterdam-DMO, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Schiphol Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds en Boomerang.
Bollywood Bijlmer

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam op maandag 17 november 2008

In het kader van het India festival een bijzonder programma bestaande uit zowel live Bollywood-dans, met ruim tachtig jongeren van de MBO-dansopleiding van het ROC van Amsterdam, als de korte speelfilm Bollywood Bijlmer, een dramatisch verhaal doorspekt met romantiek en grootschalige dansscènes.

prijzen vanaf € 10,- t/m € 18,-  (exclusief € 1,- t.b.v. restauratie van het Koninklijk Theater Carré)

www.stichtingjam.nl/bollywoodbijlmer/
JAM = ANBI PLUS

Rechtsvorm en ANBI status Stichting JAM:
- organisatie voor Culturele Participatie.
- ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  Amsterdam, KvK 41200964.
- in bezit van de ANBI plus status.

directeur van de stichting is Rob van waaijen
Adres: Amsteldijk 126 huis
1078 RS Amsterdam
020-6220183
info@stichtingjam.nl
www.stichtingjam.nl

RSIN (fiscaal nummer)
005307156

Doelstelling
De Stichting JAM heeft als doel:
Het bevorderen van de culturele participaties, in het bijzonder die van de bewoners van Amsterdam en omgeving, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zins des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het initiëren, stimuleren, coördineren en (doen) organiseren van activiteiten en projecten op het terrein van de culturele participatie
De stichting JAM heeft niet tot doel winst te behalen.

Activiteiten
De activiteiten zijn o.a. het jaarlijkse Ouderen Songfestival verdeeld over Nederland, de jaarlijkse Kunstschooldag(en) in Amsterdam, ontwikkelen en produceren van dansactiviteiten in samenwerking met de MBO opleiding dans van het Art & Entertainment College van het ROC van Amsterdam, uitgevoerd in Amsterdam en wijde omgeving en in het buitenland (China),  kunstactiviteiten in Amsterdam Noord, programmering van diverse culturele activiteiten tijdens SAIL Amsterdam en daarnaast een breed aantal ad hoc activiteiten, vaak samen met anderen.

Bestuurssamenstelling
  • Voorzitter: Dr. Harry van Zon (tot 31 december 2016 2e termijn)
  • Secretaris: Roel Steinvoorte (tot 31 december 2014) 1e termijn)
  • Penningmeester: Drs. Henk van Es (tot 31 december 2015 (2e termijn)
  • Lid: Drs. Ada Wildekamp (tot 31 december 2016 (2e termijn)
  • Directeur/bestuurder: Rob van Waaijen
Het bestuur ontvangt geen beloning voor deze bestuurstaken.

Verantwoording
In bijgaande pdf vindt u het jaarlijkse Rapport en Verslag. Naast de inhoudelijke rapportage, ook de financiële verantwoording, inclusief de balans, staat van baten en lasten, de toelichting hierop en de accountantsverklaring van Bezuijen Accountantskantoor, Purmerend.
JAM rapport en verslag 2015.pdf
Webmaster