Activiteiten Stichting JAM

Stichting JAM
Amsteldijk 126 huis
1078 RS Amsterdam
Telefoon (020) 622 01 83
info@stichtingjam.nl  
Stichting JAM

Organisatie voor culturele participatie.

Stichting JAM stelt zich ten doel culturele participatie te bevorderen en initieert, stimuleert, coördineert en organiseert activiteiten en projecten op het terrein van Kunst en Cultuur.

Stichting JAM is een zelfstandige culturele organisatie die zich met name richt op de bewoners van Amsterdam en omgeving.

Stichting JAM levert al ruim vijftig jaar een uitgebreid en steeds vernieuwend aanbod.

Stichting JAM werkt succesvol samen met particuliere organisaties en (semi-)overheidsinstellingen.

Kunstschooldag[en]

In 2018 valt Kunstschooldag[en] op donderdag 22 en vrijdag 23 maart. Meedoen? Stuur een mail naar info@kunstschooldag.nl o.v.v. Kunstschooldag[en] 2018 INSCHRIJVEN.

Kunstschooldag[en] is de jaarlijkse kunstmanifestatie voor ruim 6.000 8e-groepers uit het basisonderwijs, afkomstig van scholen in en rondom Amsterdam. Het evenement is gespreid over twee dagen om alle scholen de kans te bieden aan Kunstschooldag[en] deel te nemen. Tijdens het evenement bezoeken de kinderen en hun leerkrachten/begeleiders op één dag drie verschillende kunstdisciplines in drie verschillende kunstinstellingen. Mede dankzij vele Amsterdamse kunstinstellingen zijn we in staat Kunstschooldag[en] jaarlijks te organiseren.

De 30e editie van Kunstschooldag[en] heeft onlangs, op donderdag 30 en vrijdag 31 maart 2017, plaatsgevonden.

www.kunstschooldag.nl
Ouderensongfestival

Hét Songfestival voor alle 55-plussers, die willen zingen en optreden, begeleid door een professioneel live-orkest, voor een groot publiek.

De voorrondes vinden plaats in heel Nederland. Op de voorrondes volgen twee halve finales en uiteindelijk het hoogtepunt, de Grande Finale in het DeLaMar Theater te Amsterdam.

Doe mee!  
www.ouderensongfestival.nl

Amsterdam Urban Dance Company

Amsterdam Urban Dance Company is een structureel samenwerkingsverband tussen PACT+ DANS van het ROC van Amsterdam, een aantal jonge dansgezelschappen en Stichting JAM.

www.amsterdamurbandance.nl
Veteranen voor de jeugd

Veteranen zijn (ex)-militairen die Nederland dien(d)en. In oorlogstijd, denk aan de Tweede Wereldoorlog. En in tijden van nationale vrede, zoals de internationaal georganiseerde vredesmissies in bijvoorbeeld Afghanistan en voormalig Joegoslavië.

De Veteranen genieten landelijke bekendheid dankzij de jaarlijkse parades en de Veteranendag. Minder bekend is dat de Veteranen ook aansprekende programma's voor jongeren maken. In dit kader wordt in samenwerking met Stichting JAM op 8 november 2017 in het Amsterdamse DeLaMar Theater het interactieve spel The Battle vertoond.

Kom met de leerlingen naar het interactieve concert van de Veteranen op 8 november 2017. Reserveren kan tijdens de vakantie! Stuur een e-mail naar info@stichtingjam.nl o.v.v. Veteranen voor de jeugd 2017.
Uit in Noord

UIT IN NOORD tijdens schoolvakanties

Stichting JAM organiseert regelmatig familievoorstellingen in Amsterdam-Noord. Deze vinden meestal plaats in de schoolvakanties.

Zie voor meer informatie www.uitinnoord.nl
Jeugd en Muziek

Jeugd en Muziek Holland maakt deel uit van het wereldwijde netwerk Jeunesses Musicales International waaraan meer dan 45 landen zijn aangesloten.

JMI stelt zich ten doel uiteenlopende culturele activiteiten speciaal voor jonge musici en jong publiek te ontwikkelen. Zo vinden er jaarlijks festivals plaats, worden er zomerprogramma's aangeboden en cursussen en concerten georganiseerd.

Een voorbeeld van een groot Nederlands evenement onder de noemer van JMI was The Big Bang in de Heineken Music Hall te Amsterdam op 24 november 2008.
JAM = ANBI PLUS

Rechtsvorm en ANBI status Stichting JAM:
- organisatie voor Culturele Participatie.
- ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  Amsterdam, KvK 41200964.
- in bezit van de ANBI plus status.

Directeur van Stichting JAM is Rob van waaijen
Adres: Amsteldijk 126 huis
1078 RS Amsterdam
020-622 01 83
info@stichtingjam.nl
www.stichtingjam.nl

RSIN (fiscaal nummer)
005307156

Doelstelling
Stichting JAM heeft als doel:
Het bevorderen van de culturele participaties, in het bijzonder die van de bewoners van Amsterdam en omgeving, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zins des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het initiëren, stimuleren, coördineren en (doen) organiseren van activiteiten en projecten op het terrein van de culturele participatie.

Stichting JAM heeft niet tot doel winst te behalen.

Activiteiten
De activiteiten behelzen onder andere het Ouderen Songfestival met voorrondes en halve finales in heel Nederland en het evenement voor 8e-groepers 'Kunstschooldag[en]'. Ook worden in samenwerking met PACT+ DANS van het ROCvA dansactiviteiten ontwikkeld en geproduceerd, die uiteindelijk resulteren in publiek toegankelijke en schoolvoorstellingen zowel in Amsterdam eo als in het buitenland (China, Zweden). Verder worden kunstactiviteiten georganiseerd in Amsterdam Noord (onder andere tijdens de herfst- en kerstvakanties), wordt voor SAIL Amsterdam de programmering van diverse culturele activiteiten gedaan en wordt daarnaast een breed scala aan ad hoc activiteiten georganiseerd, vaak in samenwerking met andere organisaties.

Bestuurssamenstelling
  • Voorzitter: Dr. Harry van Zon (tot 31 december 2016 2e termijn)
  • Secretaris: Roel Steinvoorte (tot 31 december 2014) 1e termijn)
  • Penningmeester: Drs. Henk van Es (tot 31 december 2015 (2e termijn)
  • Lid: Drs. Ada Wildekamp (tot 31 december 2016 (2e termijn)
  • Directeur/bestuurder: Rob van Waaijen
Het bestuur ontvangt geen beloning voor deze bestuurstaken.

Verantwoording
In bijgaande pdf vindt u het jaarlijkse Rapport en Verslag. Naast de inhoudelijke rapportage, ook de financiële verantwoording, inclusief de balans, staat van baten en lasten, de toelichting hierop en de accountantsverklaring van Bezuijen Accountantskantoor, Purmerend.
JAM rapport en verslag 2015.pdf
Webmaster